– Składowisko Odpadów

Kilinskiego-13-2-1144x763-1 Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o. o
informuje, iż z dniem 19.05.2021 r nastąpiła zmiana siedziby spółki oraz adresu do korespondencji.

Aktualny adres:
ul. Kilińskiego 1/3 lok. 16, 05-190 Nasielsk.

Międzygminne Składowisko Odpadów w Jaskółowie

Teren składowiska o pow. 7,5 ha położony jest na terenie gminy Nasielsk w rejonie wsi Jaskółowo. Znajduje się ok. 1,2 km na południe od szosy Nasielsk – Serock i ok. 9,5 km na wschód od miasta Nasielsk. Bezpośrednie otoczenie stanowią od zachodu, wschodu i południa – grunty leśne, od północy grunty rolne o glebach należących do niskich klas bonitacyjnych (V i IVb).

Właścicielami składowiska są gmina Nasielsk i gmina Wieliszew. Zarządcą obiektu jest Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w Nasielsku.

Jeszcze do niedawna przed wejściem w życie tak zwanej Ustawy Śmieciowej składowisko przyjmowało odpady z terenu gmin będących właścicielami obiektu. Na teren trafiały również odpady z selektywnej zbiórki z pojemników ustawionych na osiedlach i ulicach oraz z systemu workowego z terenu gminy Nasielsk. Przyjmowane były opakowania ze szkła i tworzyw sztucznych, makulatura, opony oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

Prowadzono sprzedaż surowców wtórnych pozyskanych ze zorganizowanej na terenie gminy Nasielsk selektywnej zbiórki odpadów.

Na terenie składowiska znajduje się ‘Ścieżka edukacji ekologicznej”. Jest to obiekt wkomponowany w naturalne środowisko. Znajdują się tam skupiska roślin, drzew, pięknie zagospodarowane oczko wodne oraz wiaty i altany.

Na terenie obiektu jest stanowisko grillowe oraz miejsce na rozpalenie ogniska. Towarzyszący obiekt to biologiczna oczyszczalnia tuż przy stanowisku WC. Do ścieżki dochodzi się trasą zlokalizowaną przy samym obiekcie składowiska, a drogę opisują tablice informacyjne. Do zwiedzania ścieżki zapraszamy dzieci i młodzież szkolną w zorganizowanych grupach pod opieką nauczycieli. W ramach zwiedzania zapoznajemy zainteresowanych z zasadami budowy i funkcjonowania składowiska odpadów. Zwiedzanie ścieżki to praktyczna edukacja ekologiczna.

Back to top