Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.
ul. Płońska 24 B lok. 2
05 – 190 Nasielsk

tel. 23 693 01 55
tel/fax 23 693 01 43

NIP 531-16-05-038 REGON 140567787

Sekretariat: nbm@nasielskiebudownictwo.pl
Dział Zarządzania i Rozliczeń Nieruchomości: nbm@nasielskiebudownictwo.pl
Prezes Zarządu – Agnieszka Malinowska: agnieszka.malinowska@nasielskiebudownictwo.pl
Godziny otwarcia : Pon-Śr: 8.00 – 16.00, Piątek: 07:00 – 15:00
Czwartek jest dniem wewnętrznym – interesantów nie przyjmujemy.

Nr KRS 0000257722, Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy,
XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy : 2 031 250 zł