– O NBM

Kilinskiego-13-2-1144x763-1 Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o. o
informuje, iż z dniem 19.05.2021 r nastąpiła zmiana siedziby spółki oraz adresu do korespondencji.

Aktualny adres:
ul. Kilińskiego 1/3 lok. 16, 05-190 Nasielsk.

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołana została aktem założycielskim Spółki w dniu 3 marca 2006 r. Akt założycielski spisano w formie aktu notarialnego – repetytorium A nr 507/2006. Postanowieniem Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 25.05.2006 r. spółka została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000257722.

Założycielem spółki jest Gmina Nasielsk, do której należy 100% udziałów.

Kapitał zakładowy spółki wynosi 3 400 500,00 zł.

Siedziba Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.: 05-190 Nasielsk, ul. Kilińskiego 1/3 lok. 16.

Numer identyfikacji podatkowej: NIP – 5311605038

Numer statystyczny: REGON – 140567787

Naszą misją jest

Wykreowanie silnego podmiotu gospodarczego o cechach organizacji zdolnej sprostać konkurencji i umiejącej się rozwijać w sposób atrakcyjny dla mieszkańców gminy i miasta Nasielska nie zapominając o zadaniach do jakich spółka została powołana. Spółka, którą reprezentuję to wieloletnia tradycja, doświadczenie i gwarancja jakości. Dzięki wspaniałemu zespołowi pracowników, kadrze kierowniczej o wysokich kwalifikacjach zawodowych, własnym zapleczu technicznym oraz wieloletnim doświadczeniu w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań dla naszych klientów, możemy zagwarantować solidną, terminową i pewną realizację powierzonych nam zadań i spełnienie potrzeb nawet najbardziej wymagających klientów. Przed nami co chwila kolejne nowe wyzwania. Naszym priorytetem w dalszym ciągu będzie podnoszenie jakości poprzez łączenie dobrych, sprawdzonych rozwiązań z nowoczesnymi technologiami i materiałami. Wierzymy, że nasze dotychczasowe doświadczenia będą procentować w przyszłości.

Zapraszamy do współpracy Prezes Zarządu

Agnieszka Malinowska

Back to top