– Oferta

Kilinskiego-13-2-1144x763-1 Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o. o
informuje, iż z dniem 19.05.2021 r nastąpiła zmiana siedziby spółki oraz adresu do korespondencji.

Aktualny adres:
ul. Kilińskiego 1/3 lok. 16, 05-190 Nasielsk.

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki

jest działalność gospodarcza w zakresie robót budowlanych związanych z wznoszeniem budynków mieszkalnych, realizacja projektów budowlanych i zarządzanie nieruchomościami na zlecenie Wspólnot Mieszkaniowych oraz zarządzanie i utrzymanie gminnych zasobów mieszkaniowych. Zarządzanie nieruchomościami

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. świadczy również usługi z zakresu zarządzania nieruchomościami. Od dnia 1 października 2009 r., na mocy umowy z Gminą Nasielsk, zarządza nieruchomościami usytuowanymi na terenie Nasielska, Cieksyna, Starych i Nowych Pieścirogów, Mogowa, Popowa Borowego, Nuny i Chrcyna.

Łącznie Spółka zarządza 20 budynkami gminnymi i administruje 41 Wspólnotami Mieszkaniowymi.

Zapewnia obsługę księgową, administrowanie oraz nadzór techniczny nad zarządzanymi przez siebie budynkami. W Spółce pracują licencjonowani Zarządcy Nieruchomości, którzy gwarantują najwyższą jakość usług. Duże doświadczenie w zarządzaniu i administrowania budynkami gminnymi a także bardzo dobra współpraca z doświadczonymi Zarządami Wspólnot Mieszkaniowych doprowadziło do bardzo znaczących zmian w wizerunku miasta i gminy poprzez wykonanie szeregu remontów i rewitalizacji budynków znajdujących się w samym mieście jak i gminie.

Do najważniejszych zrealizowanych przez Nasielskie Budownictwo mieszkaniowe inwestycji należą:

– budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnych „Płońska 24 A” – 36 mieszkań

– budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnych „Płońska 24 B” – 36 mieszkań

– budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnych „Płońska 24 c” – 40 mieszkań

– budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnych „Płońska 24 D” – 56 mieszkań i 22 garaże podziemne.

Budynki te znajdują się na zamkniętym osiedlu mieszkaniowym Płońska 24. osiedle posiada 3 place zabaw, przestronne parkingi zabezpieczające miejsce dla każdego mieszkańca.

Najnowszą inwestycją jaka została przeprowadzona jest budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnych „Płońska 24 D” – posiadającego 56 mieszkań i 22 garaże podziemne a także windy. Na klatach schodowych tynki strukturalne, gres w dwóch kolorach, balustrady ze stali nierdzewną. Na ostatniej kondygnacji mieszkania dwupoziomowe. Metraż mieszkań od 36m2 do 98m2. Każdy mieszkaniec posiada komórkę gospodarczą przekazaną nieodpłatnie. W mieszkaniach na parterze przestronne tarasy dochodzące do 50m2 powierzchni użytkowej przekazane nieodpłatnie

Łącznie wybudowane budynki mieszkalne posiadają 9 504 m2 powierzchni użytkowej. Posiadają 168 mieszkań a łączny koszt budowy to ponad 18 milionów zł.

Back to top