– Postępowanie na budowę zespołu garaży na osiedlu Płońska 24 w Nasielsku

Kilinskiego-13-2-1144x763-1 Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe sp. z o. o
informuje, iż z dniem 19.05.2021 r nastąpiła zmiana siedziby spółki oraz adresu do korespondencji.

Aktualny adres:
ul. Kilińskiego 1/3 lok. 16, 05-190 Nasielsk.

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp.  z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w postępowaniu na budowę zespołu garaży zlokalizowanych w dwóch budynkach na osiedlu Płońska 24 w Nasielsku. 

Informacja na temat szczegółów dotyczących postępowania znajdują się na stronie  https://ezamowienia.gov.pl/pl/   – ogłoszenie o zamówieniu,  numer ogłoszenia: 2022/BZP00407271/01.

Back to top