OGŁOSZENIE

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o. o zaprasza do wzięcia udziału w rozeznaniu rynku w celu:

” Zawarcia umowy regulującej  współpracę w zakresie uprawnień do składowania odpadów komunalnych na II kwaterze Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie z jednoczesnym obowiązkiem poniesienia kosztów rekultywacji przedmiotowej kwatery”.

Informacja na temat szczegółów dotyczących wzięcia udziału w rozeznaniu rynku ,  znajdują się w załączonej dokumentacji:

załączniki:

  1. Informacja o zamiarze przeprowadzenia rozeznania rynku
  2. Załącznik nr 1 do informacji – Wniosek
  3. Załącznik nr 2 do informacji regulamin rozeznania rynku
  4. Załącznik nr 3 do informacji Opis składowiska
  5. Załącznik 3 tabela nr 1
  6. Załącznik 3 tabela nr 2

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp z o. o. zaprasza do wzięcia udziału w dialogu technicznym na budowę budynku wielorodzinnego mieszkalnego z garażami podziemnymi oraz niezbędną infrastrukturą w Nasielsku przy ul. Płońskiej 24.

Informacja na temat szczegółów dotyczących dialogu technicznego znajdują się w załączonej dokumentacji.

  1. Informacja o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego
  1. Załącznik nr 1 do informacji o dialogu Wniosek o dopuszczenie do DT
  1. Załącznik nr 2 do informacji o dialogu Regulamin DT
  1. Załącznik nr 3 do informacji

INFORMACJA

INFORMACJA

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. informuje, iż Rada Miejska w Nasielsku Uchwałą Nr X/98/19 z dnia 26 września 2019r. przyjęła „Program oddłużeniowy mieszkaniowych zasobów Gminy Nasielsk”.  Celem Programu jest udzielenie pomocy w spłacie zadłużenia wobec Gminy Nasielsk przez Najemców lub byłych Najemców lokali stanowiących własność Gminy Nasielsk.

        W celu zapoznania się z zasadami przystąpienia do Programu oraz oferowanych form pomocy w spłacie zadłużenia, zapraszamy do siedziby Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.  przy ul. Płońskiej 24B lok.2 w Nasielsku.

       Jednocześnie informujemy, iż Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. jest uprawnione do wpisywania nieuregulowanych zobowiązań wobec Gminy Nasielsk z tytułu najmu lokalu do Krajowego Rejestru Długów.


OGŁOSZENIE

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż w przyszłym roku planowana jest nowa inwestycja na osiedlu Płońska, polegająca na budowie garaży wolnostojących. W celu weryfikacji ilości osób  zainteresowanych zakupem garażu,  prosimy o kontakt telefoniczny do biura Spółki tj. 236930143.


ZAPROSZENIE

Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. zaprasza do stałej współpracy przy wykonywaniu prac modernizacyjno-remontowych.
W związku z dużym zapotrzebowaniem na różnego typu remonty w budynkach administrowanych i zarządzanych przez NBM Sp. z o.o., jesteśmy w trakcie poszukiwania firm zajmujących się pracami ogólnobudowlanymi, załączamy wstępny zakres prac  do wyceny przed przystąpieniem do dalszej części współpracy.

W celu uzyskania szerszej informacji zapraszamy do siedziby firmy przy ul. Płońskiej 24B lok. 2 w Nasielsku bądź do kontaktu pod numerem telefonu (23) 693 01 43.

Z poważaniem Prezes Zarządu
Agnieszka Malinowska 


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy