Zakończenie dialogu technicznego

Adaptacja pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia biurowe przy ul. Kilińskiego 1/3 lok. 16, 05-190 Nasielsk

oznaczenie sprawy: 5/PN/2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Adaptacja pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia biurowe przy ul. Kilińskiego 1/3 lok. 16, 05-190 Nasielsk

oznaczenie sprawy: 4/PN/2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Adaptacja pomieszczeń użytkowych na pomieszczenia biurowe przy ul. Kilińskiego 1/3 lok. 16, 05-190 Nasielsk

oznaczenie sprawy: 3/PN/2020

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Adaptacja pomieszczeń Nasielsk (przetarg 2)

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Adaptacja pomieszczeń Nasielsk