Oświadczenia:

 1. Ilość osób zamieszkujących w danym lokalu – własnościowe
 2. Ilość osób zamieszkujących w danym lokalu – wynajmowane

Społeczna Komisja Mieszkaniowa – przydział lokalu mieszkaniowego:

 1. Oświadczenia – dane osobowe
 2. Oświadczenie o braku dochodów
 3. Oświadczenie o stanie majątkowym
 4. Oświadczenie o sytuacji mieszkaniowej
 5. Oświadczenie o wysokości dochodów wszystkich osób
 6. Zaświadczenie o uzyskanych dochodach
 7. WNIOSEK – mieszkanie socjalne
 8. WNIOSEK o najem lokalu na czas nieznaczony
 9. WNIOSEK o zmianę lokalu
 10. Klauzula Informacyjna – RODO